OK

Lokation af brud på fjernvarmeledninger

Vi kan med en særligt udviklet teknik give flere og langt mere præcise informationer om brud på fjernvarmeledninger samt beregning af varmetab på ledningen. Hos BL Termografi benytter vi os af tre forskellige undersøgelser: Isoleringskontrol, GPS undersøgelse og akut lækagesporing.

Isoleringskontrol

Formålet med undersøgelsen er at lokalisere decideret brud på fjernvarmeledningen, samt dårlig eller våd isolering. Desuden udfører vi kontrol af muffesamlinger ved f.eks. nyanlæg.

GPS undersøgelse

Fjernvarmeundersøgelse kan også foregå med GPS-system, hvor der løbende sker en positionsbestemmelse af brud og lækager. Koordinater for position og ledningens tilstandskarakter indlæses sammen med det digitale grundkort over fjernvarmeledningen. Resultatet er mere et præcist overblik over ledningsnettets tilstand.

Hvis fjernvarmeværket ikke har GIS-data til rådighed, kan vi levere et færdigt produkt, hvor undersøgelsen er lagt ind på et GIS-kort, eller et Ortofoto med fjernvarmeundersøgelsen.

Grundig rapportering

Vi sørger altid for grundig rapportering i form af enten skriftlig rapport med foto eller videooptagelser, der hjælper vores kunder med at planlægge det videre forløb. Fundne fejl ved vores undersøgelser bliver klassificeret i tre grupper:

  • Fejlen bør holdes under opsyn
  • Fejlen bør repareres, når forholdende tillader det
  • Fejlen bør repareres omgående
Kontakt os
Skriv venligst dit navn
Skriv venligst dit telefonnummer Skriv venligst et telefonnummer